I 9.klasse kan du komme i erhvervspraktik. På en arbejdsplads kan du få oplevelser, der hjælper dig, når du senere skal vælge uddannelse og erhverv.

Du opfordres til selv at finde en praktikplads, hvis det er muligt.

Hvis du vil i praktik så husk:

  • snak om det derhjemme - er praktik en god idé, og hvem kan hjælpe med at finde en praktikplads?
  • aftal med din skole hvilke dage/uger der passer bedst, osv.

 

Praktik i forsvaret og Praktik på Aarhus universitetshospital tilbydes som TEMA-praktikker, hvor der skal laves en særlig ansøgning på UnoUng, disse aftales med din UU-vejleder.

 

Der er erhvervspraktik i Forsvaret fra september - marts, fordelt på 17 tjenestesteder.

Du skal være fyldt 15 år, gå i 9. eller 10. klasse og må max være 17 år ved praktikstart.

Læs mere om praktikken her:

Erhvervspraktik i forsvaret

Krav til eleven

Hvis du er interesseret, skal du kontakte din UU-vejleder, som herefter opretter et tilmeldingsskema i UnoUng, du og dine forældre skal udfylde.

Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse, som er motiverede for de sundhedsfaglige uddannelser.

Praktik på Aarhus Universitet, Technical Sciences, Natural Sciences og
Ingeniørpraktik 

Aarhus Universitet tilbyder erhvervspraktik på Natural Sciences og Technical Sciences. Praktikken er et tilbud til dig der går i 8., 9. eller 10. klasse.
Du kan opleve de naturvidenskabelige uddannelser og ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet.  

Læs mere og find ansøgningsskema på Aarhus Universitets hjemmeside her: Erhvervspraktik i grundskolens 8., 9. eller 10. klasse 

 

 

Praktikopholdet varer fra mandag til fredag, og tilbuddet gælder for de elever i skolernes 8., 9. og 10. klasse, der skal i erhvervspraktik.
Læs mere på TV2s egen hjemmeside:

Erhvervspraktik på TV2 Østjylland 

Hvert år har elever fra folkeskolens ældste klasser, 9. og 10. klasse, mulighed for at komme i praktik i DR i uge 43 i Aarhus på Olof Palmes Allé.

Hold øje med tidspunkt og deadline på Facebook eller læs om praktikken på DRs egen hjemmeside:

 Erhvervspraktik på DR 

Udsyn mod arbejdsliv er aktiviteter i skolen, der udvider børn og unges horisonter, bevidsthed om muligheder og skaber gode grundlag for uddannelsesvalg.