I 9.klasse kan du komme i erhvervspraktik. På en arbejdsplads kan du få oplevelser, der hjælper dig, når du senere skal vælge uddannelse og erhverv.

Du opfordres til selv at finde en praktikplads, hvis det er muligt.

Hvis du vil i praktik så husk:

  • snak om det derhjemme - er praktik en god idé, og hvem kan hjælpe med at finde en praktikplads?
  • aftal med din skole hvilke dage/uger der passer bedst, osv.

 

Praktik i forsvaret og Praktik på Aarhus universitetshospital tilbydes som TEMA-praktikker, hvor der skal laves en særlig ansøgning, disse aftales gennem UU.

 

Der er erhvervspraktik i Forsvaret fra september - marts, fordelt på ca. 6.000 pladser på 17 tjenestesteder.

Du skal være fyldt 15 år, gå i 9. eller 10. klasse og må max være 17 år ved praktikstart. Ansøgningsskemaet, udfyldes, scannes og sendes på mail til
uu-aarhus@msb.aarhus.dk senest 4 uger før ønsket praktikstart.

Læs mere her:

ANSØGNINGSSKEMA

Erhvervspraktik i forsvaret

Krav til eleven 

Forsyning og Service på Aarhus Universitetshospital tilbyder en spændende praktik indenfor serviceassistent-området (tidl. portør og rengøringsassistent).

Der er mulighed for 2-5 dages forløb, som vil bestå af fælles rundvisning og information kombineret med praktik. I praktikken følger eleven en fagperson indenfor de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt.

Praktikken tilbydes hele året (undtagen i skoleferier) i det omfang, der kan findes plads i afdelingerne.

Du skal søge praktikkerne mindst 4 uger før ønsket praktikstart, jo flere forskellige uger du søger, jo større er chancen.

Du skal udfylde Ansøgningsskema og tavshedserklæring og lave en kort skriftlig ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv og hvorfor du søger netop denne praktik.

Ansøgningen sendes til UU på uu-aarhus@msb.aarhus.dk att. Alice Jansson hvorefter den videreformidles til hospitalet.

ANSØGNINGSSKEMA

Tavshedserklæring (åbner nyt vindue)

 

Se film om arbejdet på akutafdelingen

Se film om arbejdet på operationsafdelingen

Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse, som er motiverede for de sundhedsfaglige uddannelser.

OBS: Der er enkelte muligheder for sygeplejerskepraktik i foråret. De øvrige hospitalspraktikker har desværre lukket for tilmelding.

Da der er stor søgning på hospitalspraktikken, prioriteres Aarhus-skolerne. Elever fra omegnskommunerne kan komme i betragtning, hvis der er overskydende pladser.
Der er mulighed for 2-5 dages forløb, som vil bestå af fælles rundvisning og information kombineret med praktik. I praktikken følger eleven en fagperson indenfor de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt.

Praktikken tilbydes hele året (undtagen i skoleferier) i det omfang, der kan findes plads i afdelingerne.

• sygeplejerske
• bioanalytiker (midlertidigt lukket for tilmelding)
• radiograf (midlertidigt lukket for tilmelding)
• ergoterapeut (midlertidigt lukket for tilmelding)
• fysioterapeut (midlertidigt lukket for tilmelding)

Du skal søge praktikkerne mindst 4 uger før ønsket praktikstart, jo flere forskellige uger og fagretninger du søger, jo større er chancen.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet til Temapraktik, udfylde Tavshedserklæringen og skrive en personlig ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv og en begrundelse for praktikønsket.  
Scan dokumenterne og send som vedhæftede filer på en mail til
uu-aarhus@msb.aarhus.dk

Interesserede skal ikke henvende sig direkte til hospitalet. 

ANSØGNINGSSKEMA

Tavshedserklæring (åbner nyt vindue)

Praktik på Aarhus Universitet, Technical Sciences, Natural Sciences og
Ingeniørpraktik 

Aarhus Universitet tilbyder erhvervspraktik på Natural Sciences og Technical Sciences. Praktikken er et tilbud til dig der går i 8., 9. eller 10. klasse.
Du kan opleve de naturvidenskabelige uddannelser og ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet.  

Praktikken finder sted mandag til torsdag, i uge 3, januar 2023 
Ansøgningsfristen er d 1. december 2022

Læs mere og find ansøgningsskema på Aarhus Universitets hjemmeside her: Erhvervspraktik i grundskolens 8., 9. eller 10. klasse 

 

 

Praktikopholdet varer fra mandag til fredag, og tilbuddet gælder for de elever i skolernes 8., 9. og 10. klasse, der skal i erhvervspraktik.
Læs mere på TV2s egen hjemmeside:

Erhvervspraktik på TV2 Østjylland 

Hvert år har elever fra folkeskolens ældste klasser, 9. og 10. klasse, mulighed for at komme i praktik i DR i uge 43 i Aarhus på Olof Palmes Allé.

Hold øje med tidspunkt og deadline på Facebook eller læs om praktikken på DRs egen hjemmeside:

 Erhvervspraktik på DR 

Moesgaard Museum 

Moesgaard Museum tager elever fra 8. og 9. klasse i praktik. I løbet af praktikugen vil du få et indblik i hvordan der arbejdes på en arkæologisk udgravning, hvordan Konservering og Naturvidenskabelig afdeling efterbehandler materialet fra udgravninger og endelig hvordan Formidlingsafdelingen formidler arkæologi.

Læs mere og se hvordan du ansøger på Moesgårds hjemmeside

Læs også Krav til eleven inden du søger