For at eleverne får et optimalt udbytte af introduktions- og brobygningskurserne er det udover en grundig forberedelse også vigtigt med en grundig efterbearbejdning.

UU Aarhus har lavet nogle forslag til, hvordan eleverne kan efterbehandle kurserne på skolen, når de vender hjem fra enten introduktions- eller brobygningskurser.

Den digitale
Tag mindst 3 billeder med din mobiltelefon eller et digitalt kamera mens du er på introduktions- eller brobygningskursus. Sæt billederne ind i en PowerPoint og fremlæg for klassen, hvad du har oplevet på kurset. Du kan bl.a. komme ind på 

Hvad lavede du på kurset? 
Hvad var sjovest på kurset?
Hvordan var miljøet på uddannelsesstedet? 

De fysiske rammer? (lokaler, værksteder, kantine, opholdsrum mm)
Hvordan var de elever, som var i gang på uddannelsen?
Hvordan var undervisningen?
Hvilke uddannelser kan unge tage på uddannelsesstedet?
Er der noget, som er svært i forhold til de uddannelser?
Kunne du tænke dig at starte på uddannelsen / en af uddannelserne, når du er færdig med folkeskolen?
Hvorfor?  /Hvorfor ikke? 

De Skriftlige
1. Artikel
Lav en artikel målrettet skolens hjemmeside, jeres facebookgruppe eller et andet medie om dit introduktions- eller brobygningskursus? Artiklen må gerne suppleres med billeder, som du enten selv har taget på kurset eller har fundet på institutionens hjemmeside. Du kan bl.a. komme ind på: 

Kursets indhold?
Hvordan var miljøet på uddannelsesstedet?
De fysiske rammer? (lokaler, værksteder, kantine, opholdsrum mm)
Hvordan var de elever, som var i gang på uddannelsen?
Hvordan var undervisningen?
Hvordan blev du modtaget på uddannelsesstedet?
Hvilke uddannelser kan unge tage på uddannelsesstedet?
Er der noget, som er svært i forhold til de uddannelser?

2. Portrætartiklen
Eleverne sættes sammen to og to eller i mindre grupper.  Interview hinanden med henblik på at lave en portrætartikel om en elev på et introduktions- eller brobygningskursus. Inden interviewet sættes i gang, skal eleverne forberede sig ved at læse om det kursus, den unge, som de skal interviewe, har været på. De kan læse kursusbeskrivelsen på hjemmesiden, www.uu-aarhus.dk , hvor der under skole/elev i 8. klasse/introduktionskurser ligger beskrivelser af alle introduktionskurser.

Der kan bl.a. spørges ind til:
Kursets indhold?
Sjove eller spændende oplevelser på kurset.
Hvordan var miljøet på uddannelsesstedet?
De fysiske rammer? (lokaler, værksteder, kantine, opholdsrum mm)
Hvordan var de elever, som var i gang på uddannelsen?
Hvordan var undervisningen?
Hvordan blev du modtaget på uddannelsesstedet?
Hvilke uddannelser kan unge tage på uddannelsesstedet?
Er der noget, som er svært i forhold til de uddannelser?
Kunne du tænke dig at starte på uddannelsen / en af uddannelserne, når du er færdig med folkeskolen?
Hvorfor? /Hvorfor ikke?

Artiklerne kan enten hænges op i klassen eller samles og kopieres, så alle elever får mulighed får at læse om andre kurser end det, de selv har været på. 

Den mundtlige
Eleverne laver en mundtlig fremlæggelse af indholdet og indtryk fra kurset. Inden fremlæggelsen laves der en disposition for fremlæggelsen. Eleverne kan komme bl.a. komme ind på:

Kursets indhold?
Sjove eller spændende oplevelser på kurset.
Hvordan var miljøet på uddannelsesstedet?
De fysiske rammer? (lokaler, værksteder, kantine, opholdsrum mm)
Hvordan var de elever, som var i gang på uddannelsen?
Hvordan var undervisningen?
Hvordan blev du modtaget på uddannelsesstedet?
Hvilke uddannelser kan unge tage på uddannelsesstedet?
Er der noget, som er svært i forhold til de uddannelser?
Kunne du tænke dig at starte på uddannelsen / en af uddannelserne, når du er færdig med folkeskolen?
Hvorfor?  /Hvorfor ikke?

Klassekammeraterne kan efterfølgende stille spørgsmål og kommentere med egne erfaringer.