Uddannelsessystemet
I 8. klasse introducerer UU vejlederen dig til uddannelsessystemet dels gennem E:DAG og dels gennem Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Du får også kendskab til den elektroniske uddannelsesportal, Uddannelsesguiden. 

På Uddannelsesguiden kan du og dine forældre finde alle oplysninger om uddannelser og få svar på mange spørgsmål. 

I perioden 1. december til 15. januar skal alle elever i 8. klasse uddannelsesparathedsvurderes.

UU vejlederen laver vurderingen i samarbejde med din lærer. Du bliver vurderet på dine standpunktskarakterer og dine personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger fra elevplanen. Der laves en ny vurdering 1. juni.

Hvis du bliver vurderet ikke uddannelsesparat, laver UU og skolen en målrettet vejlednings- og skoleindsats, der skal hjælpe dig til at blive uddannelsesparat ved af slutningen af 9. klasse. (jf. Lov om folkeskolen og vejledningsloven).

 

Oversigt over den kollektive vejledning i 8. klasse.

1. session

 • Uddannelsessystemet
 • E:Dag
 • Dine styrker  
 • Uddannelsesparathedsvurdering 

2. session

 • Introkurser - hvilke muligheder? 
 • Uddannelsesparathedsvurdering

 3. session

 • Find dine introkurser
 • Søgefunktionen på ug.dk
 •  Sammenhæng mellem uddannelse og job

4. session

 • Om at vælge:
 • Hvordan vælger du?
 • Hvad påvirker valget?
 • Hvad kan gå galt? 

Introduktionskurser

E:DAG og introduktionskurser – obligatorisk for alle elever

Som elev i 8. klasse besøger man forskellige ungdomsuddannelser. Besøgene er en del af afklaringen om, hvilke uddannelser, der kan vælges efter grundskolen. Det er obligatorisk at deltage.

Første besøg er sammen med elevens klasse og en lærer på en erhvervsuddannelse – det kaldes E:DAG; Erhvervsintroducerende dag. På denne dag er elever og lærer sammen om at opleve, hvad en erhvervsuddannelse er, hvordan miljøet er på en sådan uddannelse, og endelig oplever eleverne at arbejde med en praktisk opgave.

De to næste besøg er kursusdage, hvor eleven alene eller sammen med andre fra skolen er ude på todages besøg på to selvvalgte ungdomsuddannelser. Eleverne kommer for det meste ud alle sammen i samme uge. Disse besøg kaldes for introduktionskurser. På de to kurser lægges vægt på den brede orientering og på, at eleverne får en fornemmelse af ungdomsuddannelserne. Der bliver undervist på hold med elever fra andre 8. klasser. Besøgene vælges i efteråret.

På introduktionskurserne er der mulighed for:

 • At opleve typiske sider af den faglige undervisning
 • At danne egne indtryk af indhold og krav
 • At se og møde elever, som går på uddannelsen
 • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv
 • At opleve det sociale studiemiljø

Før der vælges introduktionskurser:
Se oversigt her.

UU vejlederen laver et kollektivt oplæg i klassen, hvor det vises, hvordan man finder frem til de mange forskellige muligheder, der er, for at besøge såvel erhvervsuddannelser som gymnasiale uddannelser.

Herefter vælger hver enkelt elev og familie de to ungdomsuddannelser, der skal besøges. Man kan tilmelde sig og finde oplysninger om forløbene på https://ung.unoung.dk/login/new.html  - brug unilogin - gå til brobygning.

I god tid inden kursusstart giver UU vejlederen eller klasselæreren besked om, hvilke uddannelsessteder eleven skal besøge og hvornår. Oplysningerne kan desuden findes på https://ung.unoung.dk/login/new.html

Det er UU vejlederen eller klasselæreren der giver denne besked. Oplysningerne kan desuden findes på https://ung.unoung.dk/login/new.html

Transportudgiften til introkurserne bliver dækket af skolen. 

I er altid velkommen til at kontakte UU vejlederen eller klasselæreren på jeres skole, hvis I ønsker yderligere information om introduktionskurserne.

Fravær:
Ved evt. sygdom giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærer får gennem skolens kontor besked om fraværet. 

I UU vil vi gerne gøres vores til, at du som forælder synes, at du har grundlaget for at hjælpe dit barn med at træffe et realistisk uddannelsesvalg. Derfor lægger vi løbende ”Forældrespot” ud til dig med væsentlige oplysninger og informationer om uddannelse og job. 

I ”Forældrespot” giver vi inspiration til aktuelle emner, der er relevante, når samtalen derhjemme falder på valg af uddannelse og job.

Informationsmøder om ungdomsuddannelserne afholdes i Ceres Park & Arena og på uddannelsesinstitutionerne. Her kan du møde vejledere og unge fra ungdomsuddannelserne.

Erhvervsuddannelserne afholder fælles messe torsdag d. 14.11.2019 i Ceres Park & Arena og der er åbent i tidsrummet 16.00-19.00. EUD-messen er en del af AarhusSkills.

de gymnasiale uddannelser foregår mødet på den enkelte skole og her begynder møderne enten kl. 17.15 eller kl. 19.00. 

Tilmelding foregår via "Tilmeld" herunder.

Der findes over 100 erhvervsuddannelser, som alle kan blive din indgang til en karriere inden for et spændende erhverv eller til videre uddannelse. Uanset om du interesserer dig for mad, maskiner eller mennesker, så er der med garanti en erhvervsuddannelse, som kan få dig videre på vejen mod dit drømmejob.

Med så mange forskellige valgmuligheder kan det selvfølgelig være svært at bevare overblikket. Derfor har vi lavet E:DAG -erhvervsskolernes introdag for dig og dine klassekammerater. Når dagen er slut, er du forhåbentlig lidt klogere på de muligheder, en erhvervsuddannelse åbner for – og måske har du allerede fået lyst til en bestemt uddannelse.

  

 

Erhvervspraktik er et individuelt tilbud til elever i 8. klasse, hvor du følger dagligdagen i en virksomhed.

Du opfordres til selv at finde en praktikplads, hvis det er muligt.
Aftale om praktik laves mellem din skole, dine forældre og virksomheden.

Hvis du vil i praktik så husk: 

 • snak om det derhjemme - er praktik en god ide? 
 • aftal det med din skole (hvilke uger kan du ikke kan, osv.)

Direkte links til filmene:

Film 1
Hovedperson: Kasper Kvist Skriver, personvognsmekaniker
Virksomhed: VIA Biler A/S
https://www.youtube.com/watch?v=SYfJPii7pHI

Film 2
Hovedperson: Casper Riis Christensen, murer
Virksomhed: Murermester Helge Christensen / Søhøjlandets Murer og Tømrer
https://www.youtube.com/watch?v=c7UGqp_wdY8

Film 3
Hovedperson: Emil Hesel Møller, klejnsmed
Virksomhed: Funderholme Smedie A/S / Højbjerg Maskinfabrik
https://www.youtube.com/watch?v=5ICoAjQRkAM

Film 4
Hovedperson: Henrik Nielsen, vindmølleoperatør
Virksomhed: Vestas Manifacture
https://www.youtube.com/watch?v=1Qg1uAZrKts

Film 5
Hovedperson: Jens Rørbek Bomberg, VVS-og energispecialist 
Virksomhed: Flemming Sørensen VVS / Bravida Danmark A/S
https://www.youtube.com/watch?v=i6EIrrvnn9I

Film 6
Hovedperson: Jette Jensen, lager og logistik
Virksomhed: Vestas i Hammel
https://www.youtube.com/watch?v=Y6SM-6AYh3s

Film 7
Hovedperson: Markus Brøgger Christensen, elektriker
Virksomhed: Vietz EL-installation A/S
https://youtu.be/YBPtBctI_78

Film 8
Hovedperson: Per Andie Højer Nielsen, industritekniker
Virksomhed: Terma i Grenaa
https://www.youtube.com/watch?v=GqmwddImvz8

Film 9
Hovedperson: Rune Sølgaard Madsen, køletekniker
Virksomhed: X Carrier
https://www.youtube.com/watch?v=tRw6A6yVLwE

Film 10
Hovedperson: Sebastian Nymark Lyth, bygningsmaler
Virksomhed: Malerfirma Ernst Hansen A/S
https://www.youtube.com/watch?v=miOcmNtbNZU