Uddannelsessystemet

I 8. klasse introducerer UU vejlederen dig til uddannelsessystemet dels gennem E:DAG og dels gennem Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Du får også kendskab til den elektroniske uddannelsesportal, Uddannelsesguiden. 

På Uddannelsesguiden kan du og dine forældre finde alle oplysninger om uddannelser og få svar på mange spørgsmål. 

I perioden 1. december til 10. januar skal alle elever i 8. klasse uddannelsesparathedsvurderes.

UU-vejlederen laver vurderingen i samarbejde med din lærer. Du bliver vurderet på dine standpunktskarakterer og dine personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger fra elevplanen. Der laves en ny vurdering 1. juni.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, laver UU og skolen en målrettet vejlednings- og skoleindsats, der skal hjælpe dig til at blive uddannelsesparat ved af slutningen af 9. klasse. (jf. Lov om folkeskolen og vejledningsloven).

I efteråret i 8. klasse holder UU et lokalt informationsmøde, der bl. a. handler om uddannelsessystemet og uddannelsesparathedsvurderingen.